Velkommen til Ski Bygg Meny

Frakt

Levering

Frakt

Ski Bygg kan frakte varene dine hjem. Fraktkostnadene vil ikke fremkomme ved bestilling på nett da en ordrebehandler vil finne det gunstigste fraktalternativet for deg. Fraktkostnader spesifiseres derfor på ordrebekreftelsen på mail som du mottar når bestillingen er behandlet. Når faktura er betalt vil du bli kontaktet vedrørende leveringsmåte og tidspunkt. Utkjøring av varer skjer mandag-fredag.
Fraktalternativene er brevpakke, budbil, lastebil eller kranbil.

Hente selv

Bestiller du innen kl 12 kan varen normalt hentes dagen etter. Bestillingen bekreftes med ordrebekreftelse på mail. Du vil motta SMS når varen er klar for henting i Kjeppestadveien 44.
Du kan låne en tilhenger gratis for å frakte hjem varene.

Betaling

Betaling ved henting

Du kan også velge å hente varen selv og du betaler da varen samtidig i kassa.

Betaling ved levering

Vi aksepterer kun betaling før levering. Du vil få tilsendt faktura på e-post. Faktura betales via bank eller i butikken.

Levering kan ivaretas enten ved at du henter selv eller at vi leverer varen til deg.

Reklamasjon

Dersom feil eller mangler oppdages skal varen(e) umiddelbart og innen rimelig tid returneres. Ved mangel menes at produktet ikke er som avtalt eller dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Blir det konstatert at varen har en mangel har kunden rett til å få feilen utbedret, nytt produkt, kreve prisavslag, erstatning for påførte tap eller heve kjøpet. Kjøper er pliktig til å kontrollere alle varer før varen tas i bruk. Ski Bygg dekker ikke følgeskader som oppstår som følge av manglende kontroll av varene selv om reklamasjon på produktet tas til følge. Transportskade må påføres fraktdokumentet ved mottak av varen for å kunne gjøre reklamasjon gjeldende. Se: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Bytte og retur

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som
helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Angrerettskjema blir sendt med ved levering/henting av varer.