Røros Hetta har mange hetter i et utall forskjellige utforminger.
Vi viser her et par hetter som kan fåes i alle ventilasjonsformer og enkelte også i forskjellige mål og farger.

Sigma
Denne hetta i stål og buet glass med 90cm bredde, kan leveres for veggmontering eller fritthengende over kokeøy. Du får den både for normalventilasjon, balansert/felles avtrekk og sentralavtrekk/ekstern motor.

Sigma Fritthengende

Orion
Orion er en hette for veggmontering som kan leveres i forskjellige bredder, høyder, farger og metall utseende.
Den leveres også for alle ventilasjonsformene. Du kan ha den mellom skap, under skap og fritt for seg selv på veggen.
Orion har buet front og rette sider.

 Røros colage

Luna
Luna er rundere enn Orion, den har en jevn bue hele veien uten de rette siden. Den leveres i høyder fra 32cm og i en bredde på 60 eller 90cm. Også her er alle ventilasjonsformene tilgjengelig. Det er også stål, farger (alle i NCS fargeskala) forskjellige metall utseende. Luna kan leveres med og uten kanal.

Røros Luna collage