Ikke bare er dette proffsenteret et flott eksempel på hvor fint det er å bygge gjennomgående med tre, tre i konstruksjoner, dekker og veggelementer. Proffsenteret er også skreddersydd proffenes behov.

– Bredden og mengden i sortimentet er spesialtilpasset håndverkere og markedet, med spesielt god bredde på trelast og listverk, sier Beate Berge.

Forventninger og krav
Den store og oversiktlige trelast- og byggevarehallen får selvsagt inn- og utkjøring, slik at kundene kan laste varer under tak.
– Vi tar med oss alle de gode erfaringene fra de andre proffsentrene våre, på Ås, Enebakk og i Fredrikstad, og selvsagt også fra Ski. Under planleggingen her i Askim har proffkundenes forventninger og krav stått sentralt. Det har lagt malen for hvordan vi har utformet proffsenteret, sier Beate Berge.

Håndplukket
Sju personer vil betjene kundene i Askim, til å begynne med. Dette er håndplukkede folk, som allerede er blitt et sammensveiset og profesjonelt team med en klar oppgave; bistå i første rekke proffkundene med en positiv handleopplevelse, god service og effektiv betjening.

– Dette er et proffsenter, men vi jager ikke selvbyggerne og «semiproffene», sier Beate Berge. Med seg på laget har hun to proffselgere som skal operere både inne og ute, tre personer på byggevare og trelast, og en seniorselger som får ansvar for malingsavdelingen og gulvbelegg. Eirik Løken har solid erfaring fra malerbransjen i Indre Østfold. Selv vil Beate Berge delta aktivt på salg i butikk og jernvare og i malingsavdelingen.

– Maling og gulvbelegg er ett av satsningsområdene våre i Askim. derfor er vi glad for at vi har fått med oss Eirik, sier hun.

 

Solid erfaring
Beate Berge kjenner godt til byggevarebransjen etter mer enn 20 år med ulike roller. Hun har vært daglig leder i to varehus tidligere, i Maxbo og Montér. Hun har treårig studie som interiørkonsulent med markedsføring og økonomi.

– Å bli gitt ansvar for nyetableringen i Askim er en tillitserklæring og en utfordring jeg med stor entusiasme tar på meg. Jeg er en fremoverlent type, sier hun.

Trelast- og byggevarehallen, som du her ser halvparten av, får inn- og utkjøring og effektive lastesoner. Ski Bygg i Askim får 3800 kvm under tak.

– Vi satser spesielt på malingsavdelingen, i tillegg til spesialtilpasset sortiment med trelast og byggevarer for proffene, sier leder av proffsenteret, Beate Berge.