På brannverndagen gjemte vi 3 byggeklosser i vår butikk, og 2 av disse ble funnet. Den siste ligger fortsatt gjemt...klarer du å finne den? I såfall er du heldig vinner avdesignsikkerhetspakke verdt over kr 1600,-

Klossen er merket med Ski Bygg logo, og et unikt nummer som sjekkes ved innlevering. 

 

Premien:

Sikkerhetspakke, verdi kr over kr 1600,-  

Innhold:
2 stk. Cavius optiske trådløse røykvarslere
1 stk. Cavius trådløs varmevarsler
1 stk. Cavius Smart remote

Cavius har mer enn et pent ytre. Varmevarsleren sikrer husets mest brannfarlige rom, kjøkkenet, og snakker selvfølgelig med røykvarslerne. Smart remote varsler deg ved hendelser og du kan både teste og avstille alarmer. I tillegg fungerer den som en nødlykt.