Kjøper du ved hos Ski Bygg, får du med deg kupongkort, som vi stempler for deg. Hver 8.vedsekk à 40 L er  gratis.
Kortet varer ut 2019.

Pris per ved-sekk à 40 L er kr 59,-