Hedalm-Anebyhus avdeling Ski i samarbeide med Sigdal inviterte potensielle husbyggere
til en lærerik kveld hos Ski Bygg. Dyktige representanter fra Hedalm-Anebyhus
(Edvard Hole og Frank Johansen) gav 22 entusiastiske tilhørere en god innføring i alt fra
byggesøknader til ferdig resultat. 

Det ble gitt god anledning for innspill og spørsmål fra salen og de frammøtte ga uttrykk 
for at dette hadde vært verdifulle timer.

Vi fikk samtidig anledning til å vise fram den nye flotte kjøkkenavdelingen vår og selv om
de fleste nok var veldig tidlig i husprosessen håper vi at vi ser de fleste igjen ved en senere anledning.