Vi kan ventilasjon, og leverer kjøkkenventilatorer og hetter til alle ventilasjons former. 

 

De vanligste ventilasjonsformene i dag er:

 • Normal ventilasjon: luften går fra kjøkkenhette og rett ut i friluft.
  • Motoren kan stå i hette/ventilator eller eksternt, men trekker ikke luft fra andre rom/steder.

 • Resirkulasjon / omluft: luften går fra kjøkkenhette og tilbake igjen i rommet etter filtrering.
  • Det brukes da kullfilter for å fjerne lukt i tillegg til fettfiltre som allerede er i ventilatoren.

 • Balansert ventilasjon: En motor som trekker fra flere rom,
  som også gjenvinner varmen fra luften som trekkes ut av boligen.
  • Om kjøkkenventilatoren er koblet til dette systemet så styres gjerne hastighet på avtrekket av eget panel og ventilatoren på kjøkkenet har bare et spjeld for å regulere avtrekket.
  • Det er relativt vanlig at man i kombinasjon med balansert ventilasjon i boligen har normal ventilasjon i forbindelse med kjøkkenventilatoren. Man må da forsikre seg om at det er installert trykk-vakt eller automatisk regulert til luft i forbindelse med kjøkkenventilasjonen.

Tidligere var det vanlig med sentralventilasjon eller fellesavtrekk (blokker/leilighetskomplekser)
Har du sentralavtrekk så er det en motor som trekker fra kjøkken og gjerne WC og/eller bad. Hastigheten på denne styres av kjøkkenventilatoren.

Det er da ikke varmegjenvinning slik det er i balansert ventilasjon. Motoren kan befinne seg eksempelvis i skap på kjøkken, loft eller på tak.

Er det fellesavtrekk i bygget er det en felles motor for alle boenheter, man regulerer da kun avtrekket på kjøkkenet med et spjeld i ventilatoren.