Peis eller ovn? Det er flere typer ildsteder å velge mellom, men hva er forskjellen og hvordan velger du det som er riktig for ditt behov? Vi i Ski Bygg hjelper deg å ta det riktige valget.

Tenk gjennom dette før du bestemmer deg:
• Hvor stort areal skal varmes opp?
• Hvor skal ildstedet plasseres?
• Skal det være hovedoppvarmingen i boligen eller kun tilleggsvarme?
• En nyere bolig bygd etter nye byggeforskrifter, kan ha behov for ekstra lufttilførsel.
• Tåler gulvet tyngden fra ildstedet?

Det totale varmebehovet er bl.a avhengig av hustype, isolasjon, størrelse på vindusareal samt klimaet der du bor.
Normalt har en godt isolert bolig et varmebehov på cirka 60-70 W per kvadratmeter.

Ovn
• Plasseringsvennlig.
• Avgir mye varme.
• Høy overflatevarme.
• Kjøles forholdsvis raskt ned.
• Med og uten sideglass 

Peis
• Et integrert møbel og samlingspunkt i rommet.
• Jevnere og rask oppvarming.
• Har naturlig varmelagring i betongen og avgir varme en stund etter fyring.
• Mange modeller er lette å plassere og har samme effekt som en ovn.
• Lav overflatetemperatur 

Varmelagrende ildsted
• Avgir jevn og moderat varme i en lengre periode.
• Kan avgi varme igjennom hele døgnet med få fyringssykluser.
• Samme totale effekt men over en lengre periode.

Innsats
• En peisinnsats er et brennkammer
• Kan brukes med en omramming som er tilpasset innsatsen
• Kan brukes i en peis som er spesiallaget og plassbygget som gjør at du kan sette ditt personlige preg på ildstedet.

 

Kilde: Nordpeis