Ski Bygg Gruppen har gått tungt inn i Splitkon AS som bygger en ny fabrikk for produksjon av CLT-elementer i Åmot i Buskerud. Fabrikken skal produsere massivtre i storformat opp til 16 meters lengder, 3,6 meters bredde og 30 cm tykke.

– Ski Bygg Gruppen eier nå 35,71 prosent av Splitkon AS.
I et par års tid har vi jobbet. I et par års tid har vi jobbet sammen med Splitkon for å utvikle en moderne industribedrift for fremstilling av elementer av massivtre, forteller Michael Sars Norum i Ski Bygg Gruppen. Han er ny styreleder i Splitkon AS.
Etter at det statlige investeringsselskapet Siva i august signerte en avtale om at de oppfører en 9000 kvm stor fabrikkbygning
i Åmot som leies ut til Splitkon, ligger nå alt til rette for at produksjonen kan komme i gang allerede februar 2019.
Den totale investeringsrammen for elementfabrikken ligger på ca 250 mill. kroner.

Direktør for eiendom i Siva, Lise Bartnes Aalberg, var i Åmot og signerte avtalen med Splitkon nylig, og uttalte til lokalavisen at det er første gang det statlige investeringsselskapet engasjerer seg i denne type virksomhet. Dette er en kjempesatsing innen norsk trebearbeidende industri, og de som er med i prosjektet foruten Siva er Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit
AS, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Innovasjon Norge.

Landets eneste
Den nye fabrikken vil seksdoble produksjonskapasiteten, fra 10.000 til 60.000 kubikkmeter, noe som gjør den til det største CLT-anlegget i Skandinavia, og det eneste i Norge med kapasitet til å produsere store elementer. Splitkon har kalkulert at behovet for råvarer første driftsår er til 50 kubikkmeter tømmer per døgn. Svarer markedet som forventet, øker behovet til 150-200 kubikkmeter per døgn i løpet av fire år. Selskapet anslår allerede en omsetning på 150 millioner kroner første driftsår.

I full drift, vil det bli behov for tre ganger så mange ansatte som i dag. De nye arbeidsplassene vil for det meste være maskinoperatører og ingeniører byggeteknikk. Adm. direktør i Splitkon AS, Morten Leander Johansen, hadde ønsket at den nye fabrikken var produksjonsklar allerede nå. – Mange faktorer taler for at tiden er moden for en kraftig satsning på produksjon av elementer av massivtre. Interessen er økende blant rådgivere, arkitekter og entreprenører. Grunnen er at trekonstruksjoner som dette gir stor fleksibilitet, lite svinn og gode bygningstekniske løsninger, sier Johansen.

Industrialisering
Ski Bygg Gruppen har stor tro på massivtre som materiale å bygge i høyden med. De har selv gjort erfaring med at det er en effektiv måte å bygge hus på med sitt anlegg av limtre og massivtre i Askim. En ny lagerhall for Ski Bygg på Ski skal også bygges med elementer av massivtre. 

Her, i bakkant av anlegget til Ski Bygg på Ski  bygges en ny lagerhall, selvfølgelig av massivtre levert av Splitkon.

– Vi står overfor en industrialisering av norsk husbygging. Elementer er en del av denne utviklingen. CLT-elementene er et
gjennomslag for større trekonstruksjoner opp til 12 etasjers høyder. Det er dokumentert at man oppnår opp til 30-40 prosent
kortere byggetid med elementer av massivtre, fremholder Michael Sars Norum. Han trekker frem at massivtre er et
ekstremt presist konstruksjonselement. Det er snakk om millimeterpresisjon, noe som gjør massivtre godt egnet for digital
prosjektering.

– Det har også store miljømessige fordeler å bygge med konstruksjoner av massivtre.
Tre er et av få fornybare konstruksjonsmaterialer, sier han.

Global vekst i etterspørsel
Morten Leander Johansen peker på at den globale veksten i bruk av trekonstruksjoner i større byggeprosjekter, har vært enorm de siste årene.

– Massivtre er et byggeprodukt som har et økende marked i Europa, det øker i Asia, og det øker i Amerika. Dette drives
blant annet av et stadig sterkere fokus på miljø også innenfor byggeindustrien, sier han.
Massivtre er formstabilt og enkelt å montere. CLT-elementene som skal produseres i Åmot er krysslimte skiver
av trelameller, tre eller flere, noe som gir et svært stabilt byggeelement med høy stivhet og bæreevne.

Les mer om massivtre