Ski Bygg omsetter for oppunder 700 millioner, med Oslo, Akershus og Østfold som sitt hjemmemarked. Fra før har Mestergruppen en begrenset tilstedeværelse i dette markedsområdet, med Sentrum Bygg på Alnabru som eneste kjedeeide virksomhet.

-Ski Bygg feirer 100 år i 2019, og har gjennom fire generasjoner operert en sterk faghandel innen byggevare. Hovedanlegget på Ski er, med sine 22.000m2, Norges største byggevarehus og herfra betjenes kunder i hele regionen. Den operasjonelle kapasiteten, beliggenheten på anleggene og kompetansen som virksomheten er tuftet på, passer perfekt inn i Mestergruppen. Vi har savnet en sterkere posisjon i denne regionen, og vi er svært glade for å få en kvalitetsbedrift som dette inn i gruppen, sier Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen.

Mestergruppen eier byggevarekjedene XL-BYGG, Byggtorget og Byggeriet, men Ski Bygg vil drives videre under sitt eget varemerke som er godt etablert i selskapets hjemmemarked. Ski Bygg vil som en del av Mestergruppen kunne dra fordel av konsernets innkjøps-, salgs- og digitaliseringskompetanse.

-Det har vært en rivende utvikling i bransjen i de senere år mot kapitaleide strukturer. Vi er en av de få gjenværende store, frie byggevareforretningene som blir helt 100% eierintegrert i Mestergruppen ved denne transaksjonen. Tilbake på 1990-tallet var Ski Bygg Gruppen største enkelteier i Byggmakker, som den gangen var Norges største byggevarekjede, som ble solgt til finske Kesko i 2005. Vi har siden 2013 stått på egne ben og utviklet merkevaren Ski Bygg til å ta en sterk posisjon i Folloregionen på trelast, byggevarer, interiørvarer og kjøkken. Vi tror at det vil komme flere endringsfaser fremover, primært drevet av stadig høyere prefabrikasjonsgrad på nybygg, krav til større kompetanse om bygging og prosjektering og ikke minst digitalisering.

Vi har truffet vårt valg om å selge Ski Bygg fordi vi ser på Mestergruppen som en god partner for oss. Vi liker tanken om på ny å få bli en del av Norges største aktør innen byggevarehandel. Nå kan vi møte utfordringene og mulighetene som ligger foran oss på en mest mulig kompetent og ressursfull måte. Vi deler Mestergruppens oppfatning om at vi er en god match med gjensidig utfyllende egenskaper, sier Ingar Norum, daglig leder i Ski Bygg og styreleder/medeier i Ski Bygg Gruppen as.