Når du først skifter tak, kan det samtidig være verdt å skifte beslag og takrenner , samt sørge for god snøsikring
Selv om prisen isolert sett vil stige noe for prosjektet, vil taktekkerne kunne gjøre utskiftingen relativt enkelt, siden de allerede er på taket ditt. Det vil lønne seg på lang sikt.


Takrenner og tilbehør til takrenner 
Isola Ståltakrenne har en uslåelig kombinasjon av styrke og utseende.
Takrennesystemet har moderne form og design.
Galvanisert stål og plast sikrer stor stabilitet og svært lang levetid.
Leveres i 6 ulike farger
Isola Ståltakrenne har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk (Nr.2323).

  1. Stålkjerne
2. Zinkbelegg
3. Passiveringssjikt
4. Primer
5. Pural

 

Snøsikring
Vi har også stålbøyler fra Benders egnet for snøsikring.
Stålbøylene fordeles jevnt over hele taket for å forhindre snøras.

 

På tide å skifte tak?
Kostnader knyttet til skifte av tak kan være høye, og det er viktig å snakke med eksperter på området i forkant av prosjektet, så du vet hva du blir nødt til å betale for og for å få en mer detaljert forståelse av hva ting vil koste. Totalprisen for taket er fullstendig avhengig av hvilke materialvalg du tar, og det finnes mange valgmuligheter innen materialer når du skal skifte tak. Stålplater, aluminiumsplater, takstein av tegl eller betong, takshingel og asfalt takbelegg er noen av valgene du har.

Ski Bygg samarbeider med Follo tak og vedlikehold, og vi gir deg et komplett tilbud på jobben.