Med takvindussjekken kan boligeiere ta kontakt med VELUX Norge for å få hjelp med valg av takvinduer. Kunden skal bare logge inn på velux.no/takvindussjekken og oppgi navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, samt gi en kort beskrivelse av hva de trenger hjelp til.

En representant fra VELUX vil sammen med en håndverker besøke forbrukeren hjemme for å vurdere behov for utskiftning av takvinduene, eller kanskje en helt ny løsning. Takvindussjekken vil gi forhandleren, håndverkeren og VELUX Norge mulighet for arbeid og salg av takvinduer med tilbehør.

Gå til registrering!