EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Ski Bygg tar i mot dine kasserte elektriske og elektroniske produkter, og sørger for en miljøvennlig håndtering - uten kostnad for deg. Kontakt vårt informasjonspunkt i byggevarehuset så hjelper vi deg.

For Ski Bygg er miljø et viktig tema, og samtlige av våre avdelinger ble sertifiserte miljøfyrtårn i 2017, med alle de tiltak det innebærer. Vi jobber hele tiden med nye tiltak for miljøforbedring, og det har et høyt fokus hos oss i alle prosesser.

 

 

Les mer om vårt fokus på miljø her!