– Ski Bygg skal videreføres som den sterke merkevaren det er, sier Kristian Reistadbakken, ansvarlig for byggevaredivisjonen i Mestergruppen. Den nye eieren vil blant annet kunne utnytte et strategisk godt plassert logistikk- og sentrallager.

– Med kjøpet av Ski Bygg AS får Mestergruppens huskjeder og andre kunder nyte godt av et velfungerende logistikkapparat i det sentralt Østlandsområdet der dette tidligere har vært savnet, sier Reistabakken. Han legger til at for eksisterende Ski Byggkunder vil oppkjøpet bety at Ski Bygg får en sterk eier i ryggen for videre vekst og utvikling. 

– Konseptet Ski Bygg skal vokse med sine kvaliteter, sier han og fortsetter:
– 30 prosent av Norges befolkning bor i det geografiske området som Ski Bygg dekker i dag.
Alle Mestergruppens kunder i regionen får nå et enda bedre tilbud med Ski Bygg med i Mestergruppen.

Det gjelder særlig medlemmene i huskjedene samt alle prosjektene som Mestergruppen Eiendom utvikler i regionen.
Ski Bygg er en av de beste aktørene, og vil utfylle de andre selskapene i Mestegruppen på en svært god måte.
På samme måte som de fleste andre selskapene i konsernet, har Ski Bygg en sterk lokal forankring.
Dette vil vi bygge videre på, understreker Reistadbakken.

UTFORDRINGER OG ENDRINGER
Reistadbakken peker på at byggenæringen står overfor store muligheter i årene fremover, ikke minst med å tilpasse seg en
digital utvikling.


PASSER OSS PERFEKT
Konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen slår fast at den operasjonelle kapasiteten til Ski Bygg, beliggenheten på anleggene og kompetansen som virksomheten er tuftet på, passer perfekt inn i Mestergruppen. Med kjøpet av Ski Bygg
er konsernet nå den største aktøren innen byggevarehandel.

– Med dette kjøpet, i tillegg til andre oppkjøp det siste året, får Mestergruppen en estimert sluttleddomsetning på 10,6
milliarder kroner i år, fordelt på alle våre byggekjeder, sier Mikkel Sandvik.