Velkommen til Ski Bygg Meny

Verdier

Våre verdier skal danne grunnlag for vår kultur og prege våre handlinger.

Pålitelig

Vi er alltid til å stole på - vi gjør rett ting til rett tid og vi gjør det riktig. Vi holder ord, avtaler og tidsfrister. Kunnskap, gjensidig tillit, lojalitet  og troverdighet i forholdet til eiere, ansatte, leverandører og kunder skal sikre langsiktig samarbeid og suksess.

Attraktiv

Vi er en attraktiv partner i alle sammenhenger både for kunder, leverandører, ansatte og samarbeids-partnere. Vi har høy standard for orden, ryddighet og personlig fremtoning. Vi skaper sammen en bedrift vi er stolte av å  være en del av og som kunder, leverandører og samarbeidspartnere verdsetter og respekterer.

Fremoverlent

Vi er handlekraftige, løsningsorienterte, kunnskapssøkende og tar ansvar. Vi har kundefokus, yter god service og byr på oss selv. Vi går ikke rundt problemer og vi søker alltid å finne en løsning på det vi står overfor.